Previous courses | Course 2017/18

Gyotaku, capturar l’ànima dels peixos

Dijous 5 d'abril de 6 a 8,30h es realitzarà un Taller de Gyotaku amb Victòria Rabal. El taller va dirigit a estudiants de 3er d'ESDAP i es realitzarà dins l'assignatura Disseny i Pensament.

La intenció del taller és entendre aquesta praxi com una activitat vinculada al pensament de Jean-Luc Nancy, Derrida , Erri de Luca i altres filòsofs o escriptors i qüestionar-nos el rerefons de l'art, del disseny o de l'artesania. A partir del comentari de la pràctica del Gyotaku extensiva a la pràctica artística, passarem a posar-la en pràctica.
5 April 2018 | ESDAP Catalunya Campus Pau Gargallo, Seminars