Previous courses | Course 2017/18

The imatge of fashion. Pannel discussion with Jaume Vidiella and David Urbano

La imatge de moda
Jaume Vidiella (estilista)
i David Urbano (fotògraf)


  • Data: 8 de febrer del 2018
  • Hora: 9.00 h.
  • Campus Llotja, a l'aula PB7
  • Professor responsable: Natàlia Martínez
  • Assignatura:  Estilisme, Moda i Comunicació
7 February 2018 | ESDAP Catalunya Campus Llotja, Conferences