Current course | Curs 2021/2022

El Disseny Gràfic com a vessant estratègica i de sensibilitat social

 Imatge: TFG No es para tanto / Ana Hoyos

L'ESDAP Catalunya –Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya– ofereix una formació basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència. Més de 10 anys dedicats a l’ensenyament superior avalen un model basat en la innovació, creativitat i globalitat de la formació per impartir el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny. Un centre on l'excel·lència, la qualitat i la creació constant teixeixen un tarannà on l’alumnat podrà combinar l'especificitat amb la interdisciplinarietat pròpia del sector i tindran la formació necessària per treballar en un ampli ventall de projectes on el Disseny Gràfic sigui un dels eixos centrals.
 
L'especialitat de Disseny Gràfic estudia l’organització, el paper de la imatge en l’espai de comunicació i la seva arquitectura interna. La tipografia, imatge, composició i color seran fruit d’estudi per part de l’alumnat que també treballarà i aprendrà les regles pròpies de la comunicació de continguts i missatges. L’especialitat explora els diferents àmbits que contempla el mateix Disseny Gràfic: editorial, publicitari, corporatiu, interactiu, envasos i embalatges o la senyalística.
 
El Disseny Gràfic com a vessant estratègica i de sensibilitat social
 
Fruit d’aquesta especialització i de l’interès per millorar la vida de les persones i la sensibilitat social, sorgeixen projectes com No es para tanto, de l’alumna Ana Hoyos, qui va dissenyar una campanya informativa dirigida a l’entorn de persones que pateixen ansietat amb l’objectiu de poder guiar-los mitjançant diferents consells. Consta de diferents vídeos animats que aconsellen l’entorn de la persona afectada sobre com actuar i comprendre aquestes situacions. Les persones que pateixen ansietat, moltes vegades senten que no són del tot compreses pel seu entorn i, a la vegada, aquest mateix entorn se sent frustrat per no entendre ni què està passant ni com actuar.
 
Un altre dels projectes on hi ha un clar compromís social el trobaràs a la col·laboració feta el 2018 amb La page original, per tal de promoure una actitud responsable i proactiva cap a una millora del medi ambient, compartint una metodologia d’ecodisseny amb l’eina Blue_tool. De fet, incorporar criteris d’ecoeficiència és una necessitat cada vegada més reclamada en qualsevol activitat. Blue_tool facilita la millora de la capacitat d’autoavaluació de l’ecoeficiència, la sostenibilitat i aporta indicadors del comportament ambiental dels projectes de disseny gràfic. A més, serveix també com a suport pedagògic i permet consultar estratègies d’ecodisseny aplicables en cada fase del cicle de vida dels projectes.
 
Els alumnes de l’especialitat de disseny gràfic de l’ESDAP Catalunya s'han iniciat en la concepció del disseny gràfic com a eina poderosa per aportar solucions innovadores i de comunicació que sigui respectuosa amb el medi ambient. En la formació s’ha integrat una metodologia d’ecodisseny que els permet ser conscients, compromesos i capaços de desenvolupar projectes sostenibles que s'adaptin al context d’una societat que dóna valor a la lluita i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
 
L’ESDAPC seguirà formant professionals capaços de treballar amb el llenguatge gràfic i crear productes de comunicació per a suports analògics i digitals amb domini, tant de les noves tecnologies, com dels procediments tradicionals. L’objectiu final és que l’alumnat es converteixi en un expert amb coneixements de la producció, de l’ús dels materials i capacitat d’interpretar les lleis d’un mercat canviant on el disseny i l’avantguarda s’han convertit en punts estratègics. L’ESDAPC vol dissenyadors amb voluntat de seduir, d’establir diàlegs entre tradició i món contemporani i capaços d’entendre la complexitat i riquesa del món del Disseny Gràfic.
 
Si vols convertir-te en un professional conscient de la importància i la influència que té el Disseny Gràfic en la comunicació, la transmissió i la transformació i millora social, vine a estudiar a l’ESDAPC. Contacta amb nosaltres, tenim un món ple de disseny per crear junts!
 
1 January 2021 | ESDAPC, All news