Organization

Equip Directiu

Dra. Carme Ortiz Valeri
Directora


Dr. David Serra Navarro
Àrea Gestió i Recerca


Òria Romaní Molins
Àrea Acadèmica


Marc Ballús Torrens
Àrea Qualitat


Coordinacions ESDAPC

Georgina Alcácer Expósito
Coordinadora Serveis i Recursos


Ruth Bertran Pujadas
Coordinadora
Comissió Secretaria


Adelina Borrell Gispert
Coordinadora
Comissió Pla d'Estudis


Josep Maria Hortet Tarroja / Maria Àngels Ballester Mas
Coordinadors
Comissió Mobilitat


Maria Àngels Corsellas Corbella / Cristina Ruiz Riazuelo
Coordinadores
Comissió PAT - Alumni


Mònica Molins Vicente
Coordinadora
Comissió Pràctiques Professionals


Anna Monteys Castro
Coordinadora
Comissió Comunicació


Maria Oliva Espinalt
Coordinadora Campus virtual


Noemí Clavería Pelegrín
Coordinadora Activitats


Direccions Escola d'Art

Maria Rosa Autonell Roger
Campus Pau Gargallo


Àngels Franch Güell
Campus Serra i Abella


Felip Vidal Auladell
Campus Llotja


Antoni López Sánchez
Campus Olot


Ricard Roura Rodon
Campus Deià


Montse Salcedo Perelló
Campus Vic


Mireia Vilalta Blanch
Campus Ondara