Special Final Works | Curs 2019/20

Re-creations / Carla Gimeno

Carla Gimeno / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

Molts infants entre 3 i 5 anys pateixen diversitats funcionals i es veuen obligats a realitzar exercicis de rehabilitació física que resulten repetitius, monòtons i feixucs. Són exercicis que no tenen en compte que la principal eina de creixement en aquesta edat és el joc.

L’objectiu de Re-creations és fusionar aquests dos conceptes en un joc que amenitzi la rehabilitació manual dels infants. Al mateix temps, va dirigit a tots aquells que vulguin divertir-se jugant i alhora desenvolupar les habilitats motores convertint-se així, en un producte de Design For All.

La metodologia que s’ha fet servir per arribar als resultats ha estat,  principalment, l’assistència a un seguit de sessions de rehabilitació física, entrevistes a una fisioterapeuta d’estimulació precoç i, finalment, una gran recerca bibliogràfica. Així doncs, el projecte ha confluït en una joguina terapèutica però alhora divertida i original, que estimula la creativitat, ajuda en les habilitats motores dels seus usuaris i desenvolupa la imaginació a través del joc simbòlic. Re-creations és també 'ecofriendly', donades les característiques del seu material principal, el suro.


Paraules clau: rehabilitació, joguina inclusiva, discapacitat motora infantil, Design For All
8 October 2020 | ESDAP Catalunya, Product Design

Gallery