Exteriors

image
image
image
image
image
image
image

ESDAPC ofereix certa diversitat d'espais exteriors amb diferents peculiaritats, com els jardins i zones d'aparcament dels campus Hospitalet i Badalona, ​​idonis per a activitats alternatives i expositives, o, per raons similars, els privilegiats claustres dels campus d'Olot i Vic. Així mateix campus Tàrrega gaudeix d'un bell i acollidor pati intern que també aprofita les seves possibilitats expositives i per a desenvolupament d'esdeveniments, encara que cal destacar que en tots ells es viu la pulsió de les activitats marcades per l'agenda cultural i artística de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, a més de constituir llocs de trànsit i quotidianitat.