Previous courses | Curs 2019/20

"Les publicacions i l'autor", a càrrec d'Aleix Plademunt

El proper dimecres dia 15 de gener, Aleix Plademunt, fotògraf i editor del projecte editorial Ca l’Isidret, impartirà un taller als alumnes de 3r curs de l'especialitat de Disseny Gràfic. L'activitat es desenvolupa dins el marc de l'assignatura de Producció i impressió, amb la finalitat d’aprofundir en alguns conceptes vinculats a l'edició de llibres.

Aleix Plademunt parlarà de la seva obra a partir de les seves publicacions. Explicarà el procés creatiu d’algun dels seus projectes, des de les primeres idees i l’elaboració de les primeres maquetes fins a la publicació del llibre. Ens explicarà també que és imprescindible entendre cada una de les publicacions no solament com un objecte sinó com un contenidor d’idees, conceptes, emocions, denuncies o tota mena d’intencions.

Les 19 publicacions editades per Ca l’Isidret seran la columna que vertebrarà el taller i que permetrà parlar dels processos essencials que hi ha darrera de cada una de les publicacions. Es presentaran algunes de les qüestions tècniques com ara l’enquadernació, la preimpressió, la impressió, els materials utilitzats, el disseny, la tipografia i la traducció entre altres, però es posarà èmfasi sobretot en tota la part conceptual que hi ha darrera de cada publicació i que és motiu de cadascuna de les decisions tècniques que posteriorment es prenen.
13 January 2020 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Seminars

Gallery