Visita a MATERFAD i al Museu del Disseny de Barcelona

image
El passat dijous 24 d'octubre, els alumnes de 1r curs dels Estudis Superiors de Disseny del Campus Vic van visitar en centre de materials del FAD i el Museu del Disseny de Barcelona. La visita es va organitzar dins del marc de l'assingatura Introducció a la Ciència dels Materials.

L'objectiu de la visita va ser conèixer els nous materials, les seves apliacions, fabricants, preus i propietats. La visita va ser guiada per l'equip didàctic i responsable de MATERFAD.

Gallery