Previous courses | Curs 2018/19

Muntatge 'Aphonica'

Dins el marc de l'assignatura optativa Disseny de Muntatges Efímers, es va plantejar un projecte de col·laboració amb el festival Aphònica per treballar sobre una proposta real. Des del festival se'ns va plantejar estudiar com es podria resoldre un problema habitual en els concerts de tarda que tenen lloc a l'espai del claustre del Monestir de Sant Esteve.

Un dels problemes principals que calia resoldre era la incidència del sol en una part de l'espai, que molesta als espectadors de tal manera que sovint es desplacen amb les cadires a les zones d'ombra. A més, es va plantejar també la possibilitat d'aprofitar les teles que protegeixen l'escenari de la plaça de la muralla, dissenyades especialment per cada edició. Amb aquestes premisses els alumnes van aportar les seves propostes de les quals se'n va triar una entre els membres de l'organització, el tutor de l'assignatura i responsables i tècnics de l'ajuntament.
28 May 2019 | ESDAP Catalunya Campus Olot, Projects

Gallery