Previous courses | Curs 2018/19

Col·laboració amb ´Arrels Fundació´

Un grup d'alumnat del Campus Deià, dissenyen la botiga del taller La Troballa d'Arrels Fundació.
El treball ha estat desenvolupat dins el marc de l'assignatura optativa El dissenyador com agent de canvi social i l'assignatura Gestió del disseny. Hi han participat: Júlia López, Ivanna Piuma, Núria Dalmau, Roy Salazar i Yael Fernández.

Arrels és una fundació que acompanya i atén persones sense llar i té com a objectiu que ningú dormi al carrer a la ciutat de Barcelona. Arrels proporciona ajuda i serveis per a millorar la vida de les persones sense llar i facilita acompanyament, protecció i un allotjament socialitzat. Un dels serveis de l'entitat és el taller La Troballa, on les persones que han deixat de viure al carrer poden trobar un lloc on ocupar-se desenvolupant feines manuals per tal de tornar-se a sentir-se útils en un entorn de relació, autoestima i realització.

Els objectes produïts a La Troballa es comercialitzen per tal de donar suport a la causa i als objectius de la fundació. Es desenvolupen treballs d'enquadernació, ceràmica, tipografia, regals i la línia d'objectes de disseny Remontados –objectes creats a partir de la recuperació de fustes i materials diversos– , que compten amb la col·laboració com a voluntari del dissenyador Curro Claret. Els productes realitzats a La Troballa es poden trobar a la botiga d'Arrels, que és també l'aparador de comunicació pública de l'entitat. Aquest espai vol ser atractiu i funcional, on l'entitat pugui mostrar i comercialitzar els productes que es realitzen als tallers. Per a fer el disseny d'aquesta botiga s'ha partit de les indicacions d'ús que la Fundació té previstes per aquest espai: Showroom dels productes que produeix i comercialitza, aparador de comunicació pública de l'entitat amb les persones que circulen pel carrer i, eventualment, d'espai d'exposició i d'activitats públiques.

Una vegada rebut l'encàrrec de dissenyar la botiga, s'inicia el projecte amb una visita a l'espai, en què es poden comentar les necessitats del local amb les persones que el gestionen i s'aprofita per tenir una trobada amb Curro Claret, voluntari de l'entitat i dissenyador compromès en les formes i objectius del disseny social. Una vegada analitzat el programa de necessitats, es realitza una nova trobada amb les persones de l'entitat per a verificar i encarar el disseny de la proposta. Per a desenvolupar el projecte de disseny s'han tingut presents els aspectes que facilitin l'ús adjudicat a l'espai i els criteris d'identificació de l'entitat com ara, economia de mitjans, reutilització de materials, versatilitat i adaptació a diversos usos.

La proposta presentada pel grup d'estudiants del Campus Deià presenta una distribució dels espais que permet mostrar els productes, un espai aparador que inclou informació sobre l'entitat, un espai d'emmagatzematge, un taulell de treball i recepció i un espai versàtil per realitzar actes públics i exposicions. La col·laboració amb Arrels els ha permès participar en un projecte en què la prioritat ha estat ajustar el disseny a les necessitats de servei social i s'ha treballat utilitzant metodologies de cooperació.

+ informació sobre la fundació Arrels
21 May 2019 | ESDAP Catalunya Campus Deià, Projects

Gallery