Previous courses | Curs 2018/19

Disseny de rajoles 'Piruet'

El disseny de rajoles realitzat per l'alumne Sergi Frutos del Campus Olot serà produït i comercialitzat per l'empresa de disseny i ceràmica Bussoga. El projecte ha estat desenvolupat dins l'assignatura Sistemes de Representació es basa amb els polígons regulars, les trames poligonals i les repeticions i rotacions inspirades ens els treballs de M.C.Escher.
15 May 2019 | ESDAP Catalunya, Projects