Previous courses | Curs 2018/19

"Syntsis" de Laura Herrero, a la revista GQ del mes de març

El Treball Final d'Estudis Syntesis de l'alumni Laura Herrero apareix publicat a la revista  GQ del mes de març.
Podeu informar-vos sobre el seu treball al web esdap.cat
23 March 2019 | ESDAP Catalunya, Transversal