Previous courses | Curs 2018/19

Dibuix amb tauleta gràfica

Els dimecres dia 13 de febrer i 6 de març, els alumnes de 1r curs dels Ensenyaments Superiors de Disseny, dins el marc de l'assignatura Dibuix II han realitzat un taller de dibuix amb tauleta gràfica, a càrrec de Joel Codina.

En aquest taller els alumnes han pogut conèxier els tipus de tauletes digitals que hi ha en l'actualitat i han vist l'ús que se'ls hi pot donar en el món de l'art digital i la industria de l'entreteniment.
7 March 2019 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Seminars

Gallery