Previous courses | Curs 2018/19

Taller d'expressió; parlar en públic, a càrrec de Sali Cervià

Parlar en públic a partir de tècniques teatrals i actorals
Taller d'expressió a càrrec de Sali Cervià, actriu i formadora d'Habilitats Comunicatives


El passat dijous 28 de febrer i el dijous 7 de març, l'alumnat de 4t curs de les especialitats de Gràfic i d'Interiors del Campus Vic, varen realitzar les dues primeres sessions del taller Parlar en públic, dins del marc de l'assignatura Treball Final d'Estudis. El taller té com a objectiu educar les habilitats comunicatives dels alumnes de manera positiva, dinàmica i amena, per preparar-los de cara a la presentació oral del seu Treball Final d'Estudis. Es proposa un entrenament pràctic i interactiu, amb una metodologia basada en tècniques teatrals i actorals.

Durant la primera sessió es va fer un entrenament del llenguatge corporal i verbal. A la segona sessió es va treballar la presència i seguretat, així com també es van donar eines per assajar una presentació.

Es realitzarà una última sessió de treball a principis de juny, que coincidirà amb l'assaig i configuració de la presentació del treball final d'estudis dels alumnes. Aquesta tercera sesssió s’impartirà conjuntament amb el tutor, que aportarà les correccions convenients relacionades amb el contingut de les presentacions, i la formadora aportarà les correccions necessàries en l’àmbit de comunicació."Educar els alumnes en habilitats comunicatives és invertir en el seu futur i en el de tothom"
11 March 2019 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Seminars

Gallery