Previous courses | Curs 2018/19

Projecte de cooperació amb la Universitat de Vic

Sota el lema de Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere. Infermeria i disseny gràfic, el projecte de col·laboració entre l'EASD de Vic i el grau d'Infermeria de la UVIC i dins del marc de l'assignatura El dissenyador com a agent de canvi social del 4t curs dels Ensenyaments Superiors de Disseny ha donat com a resultat, entre altres propostes, la selecció de tres treballs dels alumnes de la nostra escola: Nina Valle, Mar Mullor i Adrià Tañà. Els projectes guardonats s'han materialitzat amb una campanya de comunicació gràfica (roll-ups) que es poden veure exposats al campus Torre dels Frares de la UVic.

El  passat 18 de febrer, a les 15:00 h, es va fer l'acte oficial de presentació d'aquesta campanya de sensibilització, al Campus Torre dels Frares de la UVic. L'objectiu d'aquesta campanya serà una exposició itinerant dels roll ups per diferents centres d'atenció primària, escoles i instituts i altres institucions.

El projecte ha estat coordinat per la Dra. Serena Brigidi, Jordi Birosta (UVIC) i Joan Antoni Chàfer (ESDAP-EASD VIC).

 

22 February 2019 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Projects

Gallery