Isabel Codina - Pedagogical University, Cracow

Isabel Codina 

 
Campus Serra i Abella
Especialitat: Fotografia
Pedagogical University of Cracow
Període: 16 al 19 d’abril de 2018
 
La Pedagogical University of Cracow impartiex diferents especialitats en la seva seu central: Faculty of Humanities, Faculty of Philology, Faculty of Pedagogy, Faculty of Geography and Biology, Faculty of Mathematics, Physics and Technical Science. Situada en el barri jueu de Cracòvia i en un edifici molt més petit, hi ha la Faculty of Arts, seu on s’ha dut a terme la mobilitat per docència que es descriu.
 
La mobilitat ha consistit, a banda de visitar la Facultat i observar els seus mètodes pedagògics, a impartir classes a alumnes de fotografia a nivell segon de Bachelor. He estat treballant amb Krzysztof Kaczmar i Malgosia Luczyna, professors de la Universitat, concretament en l’assignatura de Photographic Narrative. 
 
El contingut impartit ha girat entorn del concepte de narrativa a través de les imatges. Per explicar aquest concepte, he realitzat la presentació del meu llibre “A room in Iceland”, explicant totes les fases del projecte, des de la idea inicial fins al resultat final, la seva impressió i comercialització.
 
En aquesta assignatura es treballa amb grups reduïts d’alumnes per tal de poder desenvolupar els seus projectes amb un seguiment personalitzat. Les aules consten de dos ordinadors i una taula en mig de la sala on tots els alumnes seuen al voltant del professor. Els projectes es materialitzen treballant en equipaments com ara laboratori fotogràfic, plató de llum artificial, aula d’impressió, etc, per desenvolupar els seus projectes personals.
 
A ESDAP Serra i Abella imparteixo l’assignatura optativa de 3r curs Reportatge fotogràfic. El coneixement dels mètodes de treball de la Facultat d’Art a Cracòvia han permès incorporar nous mètodes per desenvolupar l’assignatura i afegir aspectes interessant per al seu desenvolupament.
Per altra banda, la mobilitat ha aportat la constatació què els mètodes d’ensenyament a Cracòvia no són tan diferents dels que s’utilitzen als nostres campus.
 
Fer una mobilitat internacional proporciona una experiència molt enriquidora a l’hora de tractar amb docents d’altres països i millora la mateixa docència en altres idiomes. Per altra banda, dóna confiança als docents per encoratjar als mateixos estudiants a què realitzin mobilitats internacionals.