Guillem Moliner - ESAIL Lyon

Guillem Moliner

campus ESDAP Olot
Especialitat: Disseny d’Interiors
 
Mobilitat a Lyon del 19 al 23 de març de 2018
ESAIL  -École supérieure d'architecture intérieure de Lyon-
 
L’estada a Lyon ha estat enriquidora tant des del punt de vista personal com professional.
Per suposat recomano l’experiència. Viatjar com a docent en un país estranger, ofereix un doble aprenentatge. Per una banda l’enriquiment personal de l’experiència viscuda, de conèixer una nova cultura, d’entrar en contacte amb la seva gent i descobrir la identitat no turística d’una ciutat desconeguda. Significa conèixer el seu caràcter més enllà de la seva arquitectura, cultura, gastronomia... Per una altra banda, ens permet, també, com a professorat observar noves metodologies d’aprenentatge, ampliar coneixements, obligar-te a aprofundir sobre l’idioma, enriquir el vocabulari... No li veig cap contrapartida! Teixir lligams amb docents europeus homòlegs ajuda a estrènyer els llaços de cooperació i millora el nostre sistema d’ensenyament.
 
La relació amb el centre d’acollida ha estat excel·lent, permetent-me observar i participar en les diverses classes a les quals he pogut assistir. ESAIL és una escola privada destinada exclusivament a l’àmbit de l’ensenyament del disseny d’interiors. La seva estructura està composada per 2 línies, de matí i tarda, de 20 alumnes cadascuna, amb una durada dels estudis de 5 anys amb el projecte final inclòs.
 
L’estada s’ha desenvolupament tal i com s’havia planificat prèviament amb el centre receptor, destinant tres dies d'assistència, a on vaig impartir un curs teòric, i diverses sessions de correccions amb els alumnes i amb els seus professors tutors. La planificació d’aquests dies es desglossa de la següent manera:
 
1r dia | 19 de març
Desplaçament, allotjament i contacte amb el centre.
09:24: Sortida de l’estació de tren Figueres-Vilafant
13:40: Arribada a l’estació Part Dieu de Lyon
 
2n dia | 20 de març
Descoberta del centre i coneixença amb el seu director i membres del seu professorat.
Posada en marxa de les classes acordades prèviament.
La coordinació amb la professora Élodi Mas ha estat molt bona. Previ al meu desplaçament vam acordar conceptes amb l'exercici pràctic que treballaven els alumnes de segon.
Un cop acabada la meva intervenció, tant Élodie com una gran part del grup d'estudiants van mostrar la seva satisfacció i agraïren el lligam que s’establia entre els continguts de la classe teòrica i la part pràctica que s’estava realitzant.
 
08:00: Trobada amb Élodie Mas, professora de projectes, i Pascal Bertrand, director del centre.
08:30: Inici de la sessió teòrica: "Opérer avec un scalpel"
10:30: Anàlisi de l'exercici pràctic i correccions en grup de les propostes del alumnes
12:00: Fi de la primera sessió
13:00: Inici de la 2a sessió teòrica amb el grup de tardes: "Opérer avec un scalpel"
15:00: Anàlisi de l'exercici pràctic i correccions en grup de les propostes del alumnes
16:30: Fi de la segona sessió
 
3r dia | 21 de març
Coneixença dels professors de projectes finals dels estudis.
Sessions de correccions individuals amb els alumnes. Exposició oral per part de l’alumne de la seva feina i comentaris i reflexions per part del professorat i jo mateix.
Segon dia molt intens, content d’haver pogut observar la trajectòria final dels alumnes i la seva capacitat d’aprenentatge durant aquests 5 anys al centre.
L’alumnat mostra una forta capacitat reflexiva. Destacar també el domini del dibuix, de l’esbós i de l'ús freqüent de la llibreta de croquis.
 
09:00: Trobada amb el professors de projectes finals i inici de les correccions individuals
15:00: Fi de les correccions
 
4rt dia | 22 de març
Presa de conclusions i intercanvi de reflexions amb el director del centre Visita i descoberta de la ciutat
 
09:00: Trobada amb el director. Posada en comú dels dos dies anteriors i intercanvi d’informació entre les diferents tipologies i sistemes d’estudi dels dos centres
11:00: Visita de Lyon
 
5è dia | 23 de març Tornada a Olot
 
07:06: Sortida des de l’estació Part Dieu de Lyon
11:40: Arribada a l'estació de tren Figueres-Vilafant
 
Espero que la meva estada a ESAIL contribueixi a augmentar la relació entre ambdues institucions a través de l’intercanvi d’alumnes o bé de professorat mitjançant l’experiència Erasmus -actualment ja s’està produint amb la visita d’algun dels seus estudiants en els nostres campus ESDAP-. De fet, el mateix centre m’ha convidat a poder assistir a la presentació dels Projectes Finals com a membre del tribunal el proper mes de maig.
 
Au revoir et à bientôt!