Studying at ESDAP

La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement i la informació.Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Disseny Gràfic, Disseny d'Interiors, Disseny de Moda i Disseny de Producte.

 • Disseny de Moda / Identitat . Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d’identitats i col·leccions.
 • Disseny d'Interiors / Espai. Estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani.
 • Disseny de Producte / Objecte. Estudia l’objecte, l’impacte i el seu paper transformador de l’entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats.
 • Disseny Gràfic / Comunicació. Estudia la organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió.
L’ESDAP Catalunya imparteix el Títol Superior de Disseny, de quatre anys acadèmics i equivalent a tots els efectes a un grau del marc superior universitari de l’EEES. Consta de 240 crèdits i està estructurat en un any comú i tres d’especialització. Les quatre especialitats que s’imparteixen són: Gràfic, Interiors, Moda i Producte. La primera promoció es va graduar el juny de 2014.

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, marc on s’imparteix el Títol Superior de Disseny, verificat per l’Agència de Qualitat Universitària són:
 
La territorialitat, l’ESDAP Catalunya és una organització multicampus que té presencia territorial. Actualment el centre imparteix el Títol Superior en set campus:

Barcelona:
 • Campus Llotja. Imparteix Gràfic, Interiors, Moda i Producte. És l’únic campus que imparteix les quatre especialitats.
 • Campus Deià. Imparteix Interiors.
Àrea Metropolitana:
 • Campus Pau Gargallo, situat a Badalona. Imparteix Gràfic
 • Campus Serra i Abella, situat a L’Hospitalet de Llobregat. Imparteix Gràfic.
Resta de Catalunya:
 • Campus Olot, situat a Olot. Imparteix Gràfic i Interiors.
 • Campus Ondara, situat a Tàrrega. Imparteix Gràfic i Interiors.
 • Campus Vic, situat a Vic. Imparteix Gràfic i Interiors.
Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.

Un treball per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

Organigrama

L’estructura organitzativa del centre és la següent:
 • Comissió de Coordinació General
 • Equip directiu de l'ESDAP Catalunya, format per
  • La Directora del centre
  • La Coordinadora de l’Àrea Acadèmica
  • El Coordinador de les àrees de Gestió i Recerca.
 • Coordinacions ESDAP Catalunya:
  • Qualitat
  • Mobilitat Internacional
  • Pla d’Estudis / Guia docent
  • Pla d’Acció Tutorial
  • Pràctiques Professionals
  • Activitats de Suport al Currículum
  • Comunicació
  • Gestor Documental
  • Recursos i Serveis
 • Coordinacions de campus:
  • Pla d’estudis
  • Pla d’Acció Tutorial
  • Pràctiques Professionals
  • Mobilitat Internacional
  • Comunicació1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.


Consulta tota la informació a:

Futurs Alumnes
Hi haurà dos períodes de Portes Obertes:
 • Primera quinzena de març de 2019
 • Durant el mes de maig de 2019
Calendari previst de Portes Obertes als diversos Campus:
 • Campus Pau Gargallo > 7/05/2019 a les 19 h  > Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus  Deià > 23/05/2019  >  C/ Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja > 7/05/2019 a les 12h >   C/ Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella  > 8/05/2019 a les 16h > C/Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot > 11/05/2019 de 10 a 13 h >  C/ Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara  > 4/05/2019 de 10h a 13h > Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic  4/05/2019 de 10.30 a 14. Xerrada informativa a les 11 h > Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
Durada dels estudis: 4 anys. Estructura semestral.

Crèdits: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

Horari: matí o tarda, segons el campus.

Preu 2018-2019: 21,73 euros per crèdit. El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs. El preu total d'un curs de 60 crèdits és de 1303,8 euros

+ informació sobre els preus públics: DOGC 6374
 • Campus Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Deià. Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
 • Campus Llotja. Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
 • Campus Serra i Abella. Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
 • Campus Olot. Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Ondara. Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
 • Campus Vic. Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
territori interconnectat