Previous courses | Curs 2018/19

Visita al Materfad i a Servei Estació

Els alumnes de l'assignatura Introducció a les ciències dels materials de 1r curs del Camus Olot van fer una visita a dos importants centres de materials de Catalunya: Materfad, un centre de materials que desenvolupa una tasca d'investigació i vigilància tecnològica en el camp dels nous materials; i Servei Estació, un establiment comercial caracteritzat per oferir un ampli ventall de materials i articles destinats a, entre altres, el bricolatge, el disseny, la maquetació i la producció industrial.
19 December 2018 | ESDAP Catalunya Campus Olot, Transversal

Gallery