Prova d'accés: 13 de julilol

Matrícula dels alumnes de 2n, 3r i 4t: del  2 al 6 de juliol
(alumnes sense assignatures pendents / alumnes que no promocionen  de primer curs)

Discover ESDAP Catalunya
Desfilada de Projectes Finals de Disseny de Moda No not Usual Fashion Day . Barcelona Design Week, Fàbrica de creació Fabra i Coats. 18 de juny de 2019
ESDAP Catalunya - Member of the Cumulus Association
ESDAP Catalunya - Member of  ELIA  (European League of Institutes of the Arts)
Fashion catwalk No not Usual Fashion Day at Fàbrica de creació Fabra i Coats / Barcelona Design Week, Fàbrica de creació Fabra i Coats (7th june 2018)
OPEN SOURCE day / February 2020
Course 2018-2019 Oppening Ceremony. Design Museum of Barcelona

News

Specialities