Cursos anteriores | Curso 2017/18

LAUS BRONZE a David Ramos

David Ramos, alumni del Campus Serra i Abella, ha obtingut un premi Laus bronze pel seu Projecte Final d’Estudis Okulys.
 
Okukys: The inclusive colors. Collaborative project és una aplicació web que ajuda als comunicadors visuals a dissenyar fent servir combinacions de colors aprovades per daltònics. L’objectiu del projecte és donar als professionals una eina que permiti crear dissenys inclusius que superin les habituals dificultats dels daltònics –un 8,5% de la població mundial– amb els dissenys basats en codis cromàtics. 
 
El projecte té un caràcter col·laboratiu i és de codi obert.

+ informació sobre el projecte
+ informació sobre els premis LAUS
10 Junio 2018 | ESDAP Catalunya, Premios

Galería