Cursos anteriores | Curso 2017/18

Xilografia, la fusta feta imatge

El passat divendres 6 d’octubre es va inaugurar al Museu Comarcal de Manresa, l’exposició Xilografies, La fusta feta imatge, per reivindicar i mostrar la col·lecció de xilografies catalanes del taller dels Abadal (segles XVII-XXI). L’exposició romandrà oberta fins el 19 de novembre de 2017.
 
Com a complement d’aquesta exposició, es va convidar a alumnes d’ESDAP Vic i ESDAP Barcelona Llotja, juntament amb alumnes de l’Escola d’Art de Manresa, a col·laborar en el projecte CRiG, (Col·lecció Rubiralta i Garriga) amb l’objectiu d’investigar noves propostes de treball al voltant del gravat.

Els alumnes de l' ESDAP Barcelona Llotja i l'ESDAP Vic, van treballar en aquest projecte des de diferents assignatures:

ESDAP Barcelona Llotja / Del vector a la planxa de gravar
 
Del vector a la planxa de gravar és el títol d’una experiència duta a terme amb l’alumnat de l’ESDAP Barcelona Llotja en l’assignatura optativa de 3r curs: Il·lustració i narrativa gràfica. Amb aquesta experiència es connecten els processos vectorials per a l’expressió gràfica amb les possibilitats d’elaborar matrius per a l’estampació, explorant una reinterpretació dels processos xilogràfics a partir de les formes actuals de creació. L’experiència concretament es va emmarcar en la col·laboració amb el projecte CRIG (Col·lecció Rubiralta i Garriga, fons de xilografies catalanes) i l’intervenció de l’ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, on es va fer els talls de les matrius.
 
Aquesta experiència demostra doble interès; d’una banda les possibilitats d’experimentació gràfica que es despleguen d’un arxiu vector més enllà del mateix ordinador i, per altra, la connectivitat existent entre els processos digitals i les arts plàstiques. Aquesta connectivitat ofereix un diàleg mutu i enriquidor. L’experiència és també una reflexió vers l’ús artísitic de les tecnologies i l’idoneïtat de ser explorades i treballades en una escola d’Art i Disseny.
 
Gràfics i il·lustracions generades i treballades des d’un programa vectorial, fent ús de les eines pròpies del programa, varen ser fresades en un suport apte per a l’estampació artística. Els dibuixos s’inspiren en l’auca del sol i la lluna dels gravadors Abadal i en la sèrie dels oficis artístics, peces estrella de la col·lecció Rubiralta i Garriga.
 


ESDAP Vic
 
Des de diferents metodologies i assignatures de l’escola, es va interpretar aquesta antiga tècnica per posar-la al servei de noves idees, tècniques i propostes emergents.
 
Els alumnes de l’assignatura d’Eines Digitals del disseny gràfic I d’ESDAP Vic, es van proposar reinventar gràficament i digitalment les matrius xilogràfiques del CRiG. A partir d’un treball previ de documentació i anàlisi de les diferents temàtiques de les matrius, es van anar definint diferents conceptes, per acabar obtenint una peça impresa. Com a resultat de tot aquest procés van sorgir propostes tan diverses i a vegades curioses, com poden ser: unes cartes del Tarot (on la temàtica religiosa de les xilografies es reinterpreta per representar els Arcans Majors), un conte que es construeix a partir d’una peça xilogràfica sobre la faula del llop i la grua d’Isop, unes il·lustracions que reinterpreten els animals que apareixen a les xilografies a partir de figures circulars...
 
També, des de l’assignatura de Tècniques Gràfiques Tradicionals, es va partir de la relació natural amb els continguts de l’assignatura, per donar continuïtat a la tradició d’estampació i aprofitar els materials actuals i els diferents enfocs dels estudiants, per presentar una mostra sobre les constants i els canvis que han esdevingut en els vells i nous oficis.
 
En tot aquest context de col·laboració també van participar-hi els alumnes dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny d’Interiors, en la part d’ideació de l’espai expositiu, des de l’assignatura optativa Disseny d’espais efímers de 4t curs.
 
20 Octubre 2017 | ESDAP, Todas las noticias

Galería