Reconocimientos de créditos

Els estudiants que cursen estudis superiors a l’ESDAP podran sol·licitar la validació de crèdits per: • Experiència laboral • Experiència artística • Altres estudis no oficials Per fer-ho, han de presentar a la secretaria dels campus la documentació següent: 1. Full de sol·licitud de reconeixement per validació degudament emplenat i signat. 2. Una taula-resum amb la relació de la documentació aportada 3. Originals i fotocòpies de la documentació justificativa aportada. El període de sol·licitud de reconeixements: consulteu Calendari

 

 
1 - Formulari Sol·licitud Validació (PDF)

 

 
2 - Relació Documentació (.docx) 2016/17

 

 
3 - Documentació Justificativa (PDF)

 

 
4 - Reconeixements per Validació (PDF)