Cursos anteriores | Curso 2016/17

2n Workshop Catalunya Ciutat

El diamarts dia 25 d'abril els alumnes d'ERASMUS faran una visita a l'ESDAP Tàrrega Ondara.
A les 10 del matí, hi haurà una conferència sobre l'ús creatiu de les pantalles, a càrrec del professor Guillem Gutiérrez i, posteriorment es farà un taller de construcció d'un projector per a smartphone.
Després de dinar, a les 15 es prepararà el muntatge de l'exposició i l'exposició final es farà a les 16.30 a la sala d'exposcions.
15 Abril 2017 | ESDAP Tàrrega Ondara, Jornadas