Espacios expositivos - transversales

image
image
image
image
image
image

Els campus ESDAPC disposen de diversos espais expositius de morfologia diferent.
Els elements principals que ho configuren són de vitrines, taula de llum, panells expositors, monitor TV i/o taules expositores.
Aquest espai està dedicat a diferents exposicions itinerants entre campus, però també mostres concretes i/o accions determinades de l'àmbit artístic.