Cursos anteriores | Curs 2019/20

Taller de 'ManualThinking', a càrrec de Susanna Mondejar

El passat 27 de febrer, els alumnes de 1r curs dels Ensenyaments Superiors de Disseny de les especialitats de Disseny Gràfic i Disseny d'Interiors del campus Vic van participar –des de l'assignatura Introducció al Disseny– en un workshop sobre Manual Thinking dirigit per Susana Mondejar.

Manual Thinking és una eina per gestionar el treball creatiu en equips, creada per Luki Huber i Gerrit Jan Veldman, col·laboradors en el equip com elBulli o Lékué entre d'altres. És un eina que permet visualitzar procesos, contextualitzar idees i ordenar pensaments, éssent molt eficaç per individus i sobretot per equips. Utilitzant l'eina Manual Thinking els alumnes van poder començar a treballar de manera activa, creativa i organitzada, tot fent visible el pensament col·lectiu a base de mapes plegables i etiquetes removibles.
10 Marzo 2020 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Seminarios

Galería