Cursos anteriores | Curs 2019/20

Presentació de projectes de redisseny per a l'Associació Alba

Al llarg de la segona meitat d'aquest primer semestre i dins un context de col·laboració entre l'Associació Alba i el Campus Ondara, els alumnes de 2n curs han desenvolupat projectes de redisseny a partir d'una prèvia observació i identificació de necessitats "sobre el terreny". El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració i complicitat dels mateixos usuaris i professionals de l'Associació Alba, una entitat d'iniciativa social que té com a objectiu oferir una atenció integral a totes aquelles persones amb qualsevol tipus de discapacitat. El fet que l'entitat es trobi en una zona pròxima del Campus Ondara ha permès entendre i treballar el Design for All en un context real.

L'activitat s'ha desenvolupat dins el marc de l'assignatura Ergonomia i Antropometria de segon curs.  El passat 9 de gener es van presentar davant dels usuaris i professionals del centre els dos projectes desenvolupats. Un d'ells ha consistit en el disseny de l'etiquetatge d'un vending de cafè de comerç just de manera que fós comprensible per a persones amb discapacitat mental, intel·lectual o visual. El segon projecte ha estat el redisseny de la Sala Artis, un espai carismàtic del centre amb molta activitat.

L'experiència ha estat molt positiva per a tots, alumnes i professors d'ESDAP Catalunya, professionals i usuaris l'associació Alba i de la iniciativa "Il·lusions", que gestiona el vending del cafè de comerç just.
12 Enero 2020 | ESDAP Catalunya Campus Ondara, Proyectos