Cursos anteriores | Curs 2019/20

Visita al Centre de Documentació i al Pis-Museu de la Casa Bloc, habitatge 1/11

El passat divendres 15 de novembre els alumnes de 4t curs del Campus Vic van fer una sortida a Barcelona. A les 10h del matí, els alumnes de les especialitats de Gràfic i Interiors van fer una visita al Centre de Documentació, per tal de conèixer els serveis que ofereixen, que els poden ser de gran utilitat en el moment de preparar el Treball Final d'Estudis. L'activitat es va organitzar des de l'assignatura de Metodologia de Recerca. 

+ informació sobre el Centre de Documentació del Museu del Disseny


A la tarda, amb els alumnes de tots els cursos de l'especialitat d'Interiors,  es va fer una visita guiada al Pis-museu de la casa Bloc habitatge 1/11, una joia de l'arquitectura racionalista.

La Casa Bloc fou construïda durant la Segona República a Barcelona pels arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana i es va bastir sota l’ideari del GATCPAC (Grup d’Artistes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània). L'edifici fou construit entre els anys 1932 i 1936 com a habitatge social. L'activitat està directament relacionada amb el projecte d'habitatge de l'assignatura de Projectes I i forma part de l'anàlisi de diferents cases d'autors catalans.

+ informació sobre la Casa Bloc
19 Noviembre 2019 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Transversal

Galería