Cursos anteriores | Curs 2019/20

Los procesos participativos. Para una nueva cultura y forma de diseñar

El proper dijous, 24 d’octubre a les10.00 h, a la Sala de conferències del Campus Ondara, xerrada informativa a càrrec d'El globus vermell.

El globus vermell és un col·lectiu d’arquitectes que compagina la feina pròpia de projectistes amb la recerca, la docència universitària, la gestió cultural i la divulgació sobre l’arquitectura i la ciutat, amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà, la qual pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat.

En aquesta sessió s'explicarà i conversarà amb l’alumnat de disseny d’interiors i gràfic sobre la participació ciutadana i l'experiencia en alguns processos participatius i activitats que duen a terme. La participació ciutadana és un mecanisme que facilita la comunicació entre els habitants d’un entorn urbà amb les administracions en tot el que té a veure amb la gestió de les ciutats. Teòricament, la participació ciutadana, hauria de promoure que la construcció i transformació dels entorns habitats sigui una acció col·lectiva i comunitària però sovint, no és així, i es confonen els processos participatius amb els processos de consulta o informació ciutadana.

La xerrada s'emmarca dins l'assignatura El dissenyador com agent de canvi social (Assignatura Optativa de 4t).


+ informació

El próximo jueves, 24 de octubre a les10.00 h, en la Sala de conferencias del Campus Ondara, charla informativa a cargo de "El globus vermell".

El El globus vermell es un colectivo de arquitectos que compagina el trabajo propio de proyectistas con la investigación, la docencia universitaria, la gestión cultural y la divulgación sobre la arquitectura y la ciudad, con el objetivo de formar una ciudadanía crítica y exigente con respeto al entorno urbano.

En esta sesión se explicará y conversará con los alumnos de diseño de interiores y gráfico sobre la participación ciudadana y la experiencia en algunos procesos participativos y las actividades que llevan a cabo. La participación ciudadana es un mecanismo que facilita la comunicación entre los habitantes de un entorno urbano con las administraciones en todo lo que tiene que ver con la gestión de las ciudades. Teóricamente, la participación ciudadana, debería promover que la construcción y transformación de los entornos habitados sea una acción colectiva y comunitaria pero a menudo, no es así, y se confunden los procesos participativos con los procesos de consulta o información ciudadana.

La charla se enmarca dentro de la asignatura El diseñador como agente de cambio social (Asignatura Optativa de 4º curso).

+ información

 


  

 

24 Octubre 2019 | ESDAP Catalunya Campus Ondara, Conferencias