Cursos anteriores | Curs 2018/19

Workshop d'ortotipografia

El dilluns dia 3 de juny, de 16:00 a 20:00h, workshop d'ortotipografia al Campus Vic dirigit especialment als alumnes de 2n curs de l'especialitat de Disseny Gràfic d'ESDAP Catalunya que estan cursant l'assignatura de Disseny tipogràfic i a tot l'alumnat i professorat interessat en el valor de la tipografia en el disseny i la comunicació.

L'objectiu del taller és començar a apreciar el valor de la tipografia en el disseny i la comunicació per mitjà d'exemples senzills, comprovant per nosaltres mateixos els avantatges d'una correcta aplicació i utilitzant el potencial expressiu que la tipografia i l'ortotipografia posen al servei de la comunicació escrita i gràfica.

El taller serà impartit peri Raquel Marín i Álvarez, fundadora de Lalolagráfica i autora del llibre Ortotipografia per a dissenyadors (Barcelona, Gustavo Gili).  Raquel Marín i Alvárez dóna conferències i tallers en escoles d'art, universitats, associacions, fundacions i en tots aquells llocs en què hi ha un interès per escriure bé i emetre missatges gràfics clars. Actualment està immersa en la seva tesi doctoral, on està realitzant un treball d'anàlisi de les pràctiques de composició en les impremtes en el Segle d'Or.


+ informació

28 Mayo 2019 | ESDAP Catalunya Campus Vic, Seminarios

Galería