Estudiar en la ESDAP

La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

IDENTITAT / MODA [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d’identitats i col·leccions]

ESPAI / INTERIORS [Estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

OBJECTE / PRODUCTE [Estudia l’objecte, l’impacte i el seu paper transformador de l’entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

COMUNICACIÓ / GRÀFIC [Estudia la organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s’imparteix el Títol  Superior verificat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set Campus repartits pel territori català:
Barcelona: Campus Llotja i Campus Deià / Badalona: Campus Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Campus Serra i Abella / Olot: Campus Olot / Tàrrega: Campus Ondara / Vic: Campus Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.


Consulta tota la informació a:

Futurs Alumnes
Oferta de plazas a la ESDAP Catalunya

 
Descárgate la oferta de plazas para el curso 19/20
Hay dos períodos de Puertas abiertas:
 • Del 3 al 11 de marzo
 • Del 9 al 19 de mayo
Calendario previsto de Puertas Abiertas a los distintos Campus:
 • Campus Pau Gargallo > 7/05/2019 a las 19 h > Molí de la Torre, 16.  08915 Badalona | Tel. . 933 99 76 52 | email: escola@paugargallo.cat (Diseño Gráfico)
 • Campus  Deià > 23/05/2019 >  C/ Ignasi Agustí 2-4. 08042 Barcelona | Tel. 933 546 073 | email: info@deiadisseny.cat (Diseño de Interiores)
 • Campus Llotja > 7/05/2019 a las 12h > C/ Ciutat de Balaguer 17. 08022 Barcelona | Tel. .(+34) 93 4181720 | email: ea-llotja@xtec.cat (Diseño Gráfico-Diseño de Interiores-Diseño de Moda-Diseño de Producto)
 • Campus Serra i Abella  > 8/05/2019 a las 16h > C/Jerusalem 2b. 08902 L'Hospitalet de Llobregat | Tel. 933 366 810 | email: ea-serraiabella@xtec.cat (Diseño Gráfico)
 • Campus Olot > 11/05/2019 de 10 a 13 h > C/ Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) | Tel. 972 262 403 | email: ea-escolartolot@xtec.cat (Diseño Gráfico-Diseño de Interiores)
 • Campus Ondara  > 4/05/2019 de 10h a 13h > Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida) | Tel.  973 310 486 | email: c5004528@xtec.cat (Diseño Gráfico-Diseño de Interiores)
 • Campus Vic 4/05/2019 de 10.30 a 14 h. Sesión informativa a las 11h > Rambla de Sant Domènec, 24 | 08500 Vic | Tel. 938 854 851 | email: eartvic@xtec.cat (Diseño Gráfico-Diseño de Interiores)
Duración de los estudios: 4 años. Estructura semestral.

Créditos: 240 créditos ECTS (60 por curso académico)

Horario: mañana o tarde, según el campus.

Precio 2019-2020: 21,73 euros por crédito. El primer año el estudiante debe matricularse de los 60 créditos de primer curso. El precio total de un curso de 60 créditos es de 1.303,8 euros

+ Información sobre los precios públicos: DOGC 6374
 • Campus Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16. 08915 Badalona | Tel. 933 99 76 52 / email : escola@paugargallo.cat (Diseño Gráfico)
 • Campus Deià. Ignasi Agustí 2-4. 08042  Barcelona | Tel. 933 546 073 | email: info@deiadisseny.cat (Diseño de Interiores)
 • Campus Llotja. Ciutat de Balaguer 17. 08022 Barcelona | Tel. 934 181 720 | email : ea-llotja@xtec.cat (Diseño Gráfico – Diseño de Interiores – Diseño de Moda – Diseño de Producto)
 • Campus Serra i Abella. Jerusalem 2b. 08902  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | email: ea-serraiabella@xtec.cat (Diseño Gráfico)
 • Campus Olot. Pare Antoni Soler 1. 17800 Olot (Girona) | Tel. 972 262 403 | email: ea-escolartolot@xtec.cat (Diseño Gráfico – Diseño de Interiores)
 • Campus Ondara. Plaça del Centenari, s/n. 25300. Tàrrega (Lleida). Tel.  973 310 486 | email: c5004528@xtec.cat (Diseño Gráfico – Diseño de Interiores)
 • Campus Vic. Rambla de Sant Domènec, 24. 08500 Vic. Tel. 938 854 851 | email: eartvic@xtec.cat (Diseño Gráfico – Diseño de Interiores)