Treballs Finals d'Estudis | Curs 2017/18

Changing home /Adrián Muñoz

Adrián Muñoz / ESDAP Catalunya / Campus Deià

L'arquitectura actual segueix essent molt rígida pel que fa a l'habitatge; els espais interiors estan pensats per a una sola funció en un moment determinat, de manera que perden la funcionalitat al llarg dels anys. Changing home, és un projecte en el qual es proposa un sistema d'habitatge flexible que representa un canvi respecte a la rigidesa de l'habitatge convencional, pensant l'espai perquè pugui ser més útil als usuaris que hi visquin al llarg de la seva vida.
S'han plantejat diversos escenaris possibles en la vida de les persones per extreure quines serien les estances adequades i el programa de necessitats. Per dur a terme el projecte, es parteix d'un edifici actualment d'oficines, en el qual es realitza un canvi d'ús a habitatge. La flexibilitat a l'edifci es porta a terme a partir de la relació dels espais entre si i la mida d'aquests. Se li dóna forma al concepte a partir de portes que uneixen o separen les estances en funció de les necessitats, donant lloc a múltiples combinacions pel que fa a la manera de distribuir l'habitatge. Aquest seria el resultat d'un habitatge flexible adaptat a l'emplaçament escollit, amb les seves limitacions, estil i característiques pròpies.► Vídeo

11 desembre 2018 | ESDAP Catalunya, Disseny d’Interiors

Galeria