Treballs Finals d'Estudis | Curs 2017/18

GARGOT, Centre d'art per a persones amb altres capacitats / Marta Brugulat

Marta Brugulat / ESDAP Catalunya / Campus Olot

En un moment de creixent sensibilitat davant les manifestacions d'art outsider i davant dels escassos espais destinats a possibilitar-ne l'acció i difusió, es planteja el projecte d'un centre de creació artística per a persones amb altres capacitats, tant en contextos professionals, de lleure, com terapèutics.
Gargot és un espai per a la creació, investigació, producció i difusió de l'art, on els seus principals protagonistes són les persones amb discapacitat. Els tallers es desenvolupen en espais que possibiliten compartir l'aprenentatge i el diàleg amb altres artistes, així com la creació de projectes tant individuals com col·lectius.
Per la situació excepcional del local, neix la voluntat d'homenatjar la Devesa, fent que conceptualment accedeixi a l'interior del projecte. Els troncs dels arbres ens conduiran als diferents recorreguts pensats per vincular-nos amb la creació artística i recórrer el mateix món interior. Les copes dels arbres tenen la voluntat de provocar un espai vivencial, fent de vincle al mateix temps, de la planta baixa amb la planta pis.► Vídeo

3 desembre 2018 | ESDAP Catalunya, Disseny d’Interiors

Galeria