Normativa de mobilitat

La creació de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya suposa que les set escoles d’art i disseny es converteixen en les seus que vertebren i coordinen els Estudis Superiors de Disseny a Catalunya.

L’estructura d'ESDAP Catalunya en set campus és una organització singular que fa indispensable una gran clarificació i coordinació de tots els processos de gestió convencionals d’una institució educativa i molt més encara en programes de mobilitat, on s’abasten alhora processos molt diversos: acadèmics, de comunicació, econòmics…

S’han d’establir, per tant, uns criteris i reglaments molt clars per tal d’augmentar l’eficàcia i resoldre amb eficiència els problemes que poden sorgir. Aquest fet implica que sigui necessari establir una normativa unitària que gestioni els programes de mobilitat en les diferents seus, integri experiències prèvies i estableixi uns processos clars, transparents i justos que assegurin l’èxit d’aquests programes de mobilitat. Aquesta normativa pretén esdevenir una eina fonamental en el desenvolupament dels diferents programes de mobilitat que ESDAP Catalunya pugui subscriure i donar resposta a les necessitats derivades de la gestió dels mateixos, unificar estratègies, processos i documents; unir esforços per tal de configurar una estructura comuna que doni suport tant als coordinadors de mobilitat de les seus com als propis usuaris dels programes de mobilitat.

L’objectiu final és que la mobilitat esdevingui una eina fonamental en el procés d’internalització de la nostra Institució…

Normativa de mobilitat completa