Pràctiques

Mobilitats per a Pràctiques (SMT)

Recordeu que tots els alumnes de pràctiques sortints:
a) han de tenir totes les assignatures aprovades i
b) s’han de buscar la seva pròpia empresa a l’estranger.

1. Tutorial

2. Accessos a aplicatius
2.1. Formulari de sol.licitud online
2.2. Espai personal (per pujar documents)

3. Convocatòries
(per sortir el segon semestre del curs 2018-19)
Convocatòria 
– presentació de sol.licituds: 17 octubre – 17 novembre 2018 
– reunió informativa: Deià, 16 octubre 2018 - presentació

1. Llista provisional d'admesos i exclosos
​2. Llista definitiva d'admesos i exclosos
3. llista provisional de baremació i preseleccionats
4. llista definitiva de baremació i preseleccionats

– informació del SEPIE

– normativa del Treball Final:
esdap.cat; alumnat/alumnes/treball final estudis

– normativa de Pràctiques:
esdap.cat; alumnat/alumnes/practiques