Outgoing students

Mobilitats per a estudis (SMS)

1. Tutorials
FAQ (Frequently Asked Questions)
Prerequisits

1.0. Resum de tot el procés
1.1. 1a etapa: des del procés selectiu fins al nomenament (convocatòria: punts 1-5)
1.2. 2a etapa: des del nomenament fins la mobilitat
1.3. 3a etapa: des de l’arribada al destí fins al final de la mobilitat

FAQ per application en destí

2. Accessos a aplicatius
2.1. Formulari de sol.licitud online (espereu 1 o 2 dies per user i password)
2.2. Espai personal (per pujar documents)


3. Convocatòries
3.1. Convocatòria ordinària d’octubre
(per sortir el curs 2019-20)
Convocatòria

– presentació de sol.licituds: 17 octubre – 17 novembre 2018: 
– reunió informativa: Deià, 16 octubre 2018 - presentació

3.2. Convocatòria extraordinària d’abril
Convocatòria

1. llista provisional d’admesos i exclosos
2. llista definitiva d’admesos i exclosos
3. llista provisional de baremació i preseleccionats
4. llista definitiva de baremació i preseleccionats

4. Informació General
4.1. Institucions partners
4.2. Drets i deures alumnes Erasmus (Carta de l’estudiant Erasmus+)
4.3. Assegurances
4.4. Recomanacions del “Ministerio de asuntos exteriores”
4.5. Normativa de mobilitat ESDAP

5. Documentació
5.1. Document de Confirmation of Arrival
5.2. Document de Correlació d’assignatures
5.3. Exemple de correlació d’assignatures