Jornada "Disseny i context". Dia 7 de maig al Campus Llotja