Cursos anteriors | Curs 2017/18

Cremadors ceràmics de bio etanol dissenyats pels alumnes del campus Ondara

Exposició de cremadors ceràmics de bioetanol al campus Ondara

Els alumnes de Disseny gràfic i Disseny d'interiors del campus Ondara han desenvolupat cremadors ceràmics de bio etanol dins l'assignatura optativa
Aplicacions ceràmiques. Es tracta d'un treball d’apropament al procés de disseny aplicat a la creació i realització amb material ceràmic d’un producte específic (cremador de bioetanol), que ha permès conèixer les diferents tècniques de conformat pròpies de la ceràmica, les característiques bàsiques dels seus materials, les seves tècniques d’acabats i els processos de consolidació mitjançant la cocció així com la seva metodologia de treball, i les seves possibilitats pràctiques i estètiques.

 

 

2 febrer 2018 | ESDAP Catalunya Campus Ondara, Exposicions

Galeria