Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

Casa nua / Maria Cirera Conill

Maria Cirera Conill / ESDAP Barcelona Llotja

Aquesta proposta planteja reformar i redistribuir els espais interiors d'una llar, de forma que l'ús resultant pugui ser polivalent, canviant i més adaptable a tots aquells canvis de necessitats dels clients.

Es tracta d'intentar trobar un terme mitjà entre un espai completament estàtic i un espai completament flexible. És a dir, no es vol treballar un espai on el canvi d'ús i de disposició es dugui a terme de forma diària i quotidiana, sinó que una disposició pugui donar ús a l'espai durant un període continuat i que quant les necessitats canviin, es pugui canviar també l'espai per tal de donar-li un nou ús.

A nivell d’ús de l’espai el que es busca és que aquest respongui millor a les diferents necessitats, i que aquesta adaptació a les necessitats es dugui a terme de la forma més òptima possible. Es tindran en compte diferents possibles evolucions del nucli familiar, i es preveuran diverses distribucions interiors de l’espai que responguin de forma adequada a cada moment. Es busca crear un espai polivalent, on el que es mou són parets i mobiliari, i que el canvi d’una distribució a l’altre es dugui a terme de manera senzilla i pràctica.
Vídeo ►

15 abril 2018 | ESDAP Catalunya Campus Llotja, Disseny d’Interiors

Galeria