Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

Panoptic TM / Jordi Jiménez

Jordi Jiménez / ESDAP L'Hospitalet de Llobregat Serra i Abella

PanopticTM
és un projecte de disseny gràfic, crític amb el paradigma actual de la vigilància massiva. Una estructura de poder orquestrada per governs i grans corporacions amb finalitats de control social. La vulneració de la privacitat resulta en una eina de dominació, ja que coacciona la llibertat d'expressió dins un entorn que enregistra i controla tot allò que dius i que fas. Alhora es limita de forma extraordinària la capacitat d'oposició al poder establert, un fet que afavoreix el manteniment de l'statu quo vigent. Així doncs l'alumne investiga el rol del dissenyador com a emissor comunicatiu, i es posiciona amb veu pròpia dins la societat de consum. El projecte es formalitza a través d'un format estàndard del disseny gràfic, el llibre recull d'identitats.

El llibre és una publicació comercial fictícia, que té com a objectiu promoure la reflexió i generar una actitud crítica en el receptor, que possibiliti el canvi social. Conté una selecció d'identitats gràfiques que il·lustren el paradigma actual de la vigilància massiva i en presenta un redisseny de cadascun d'ells en nous escenaris i supòsits. Aquests projectes de tipus especulatiu, plantegen diferents escenaris ficticis que busquen obrir noves perspectives en l'espectador, i d'aquesta forma poden ser utilitzats com a eines útils de discussió. L'àmbit d'actuació del projecte compren diversos registres complexos, i construeix un diàleg entre la realitat i la ficció, fet que possibilita una narració que exposa el model denunciat.
8 maig 2018 | ESDAP Catalunya Campus Serra i Abella, Disseny Gràfic

Galeria