Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

In-SENSE: Indigo Blues / Mireia Insense Serrano

Mireia Insensé / ESDAP Barcelona Llotja

L'Ànima d'aquest projecte és explorar noves vies de desenvolupament de col·leccions de moda en relació al respecte al medi ambient i a les persones. És a dir, generar un impacte mínim en la natura per allò que estem produint i fer que les activitats relacionades a aquesta producció tinguin efectes positius en les comunitats en les quals es desenvolupen, com ara donar suport a comunitats d'artesans, llocs de treball de qualitat, projectes socials, etc. Per a complir aquest objectiu s'ha experimentat a través de dues vies, el patronatge (la forma) i el color, que són, alhora, el llenguatge bàsic de la moda. En el camp del patronatge es vol idear un sistema (molt obert i creatiu) per a crear peces que no generin residus en la fase de tall, el patronatge "Zero Waste", és a dir zero residus. En el camp del color, s'investiga l'apassionant món dels tints naturals, que han caigut en l'oblit en els últims anys i tenen un gran potencial creatiu. En concret s'explora a fons el tenyit amb índigo, amb tota la sèrie de mètodes de tint, reserva i estampació que arrossega al seu pas per diverses cultures.Vídeo ►

20 novembre 2017 | ESDAP Barcelona Llotja, Disseny de Moda

Galeria