Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

WDF: We don't fit / Berta Vallvé

Berta Vallvé / ESDAP Barcelona Llotja
WDF- We don't fit. Vivències no-normatives transcrites en indumentària


En aquest projecte es reflexiona sobre les estructures socials establertes, els sistemes, les relacions de poder i jerarquies, els aparells de normalització i la manera com aquestes, actuen sobre cossos i identitats dissidents. El que es busca és crear peces que alberguin lluites viscudes en primera persona, d'aquelles que no encaixen en l'estructura normativa i com això es veu traduït en un conflicte constant entre l'individu i la indumentària convencional.

La voluntat és aconseguir treballar des d'un disseny conscient i coherent, creant peces que s'impregnin de les vivències de cada persona i acullin unes simbologies personals, documentant-ne tot el procés d'extracció i creació.

La primera idea d'aquest projecte sorgeix de la necessitat de lligar l'activisme amb el disseny i treballar en una temàtica d'àmbit social. Aquest tipus de projecte que involucra de ple a terceres persones, apareix d'alguna manera de la inèrcia de treballar en col·lectiu. Penso que és així com s'entrena la ment a la diversitat i, alhora, el corrent mou el grup cap a una lluita comuna.

L'existència d'un estret lligam entre les revolucions i la indumentària no és un caprici o una obstinació, és una realitat dibuixada per la història. La roba, el maquillatge, el perfum, el pentinat o d'altres accessoris han servit per vestir lluites. Qualsevol protesta i descontentament social ha acabat creant vestits característics.

És en aquest sentit que, amb aquest projecte i des del vessant de la indumentària, es pretén treballar per a aquests moviments i processos de lluita utilitzant el disseny com a eina per a la reflexió, però també en aquest cas com a eina de participació per aconseguir un projecte d'il·lusions col·lectives.
Vídeo ►

12 novembre 2017 | ESDAP Barcelona Llotja, Disseny de Moda

Galeria