Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

Heura: element urbà / Jorge Braun

Jorge Braun / ESDAP Barcelona Llotja

Heura és un element modular de mobiliari urbà per la creació d'espais de trobada entre els usuaris. Heura representa una nova manera d'equipar l'espai públic, generant llocs d'intercanvi entre els ciutadans i, a la vegada, fomentant la cohesió social i el sentit d'apropiació i pertinença de l'espai públic.

Heura replanteja l'ús que fem dels elements urbans per al descans i ofereix al client la possibilitat de personalitzar-ho segons les possibilitats de l'espai; els mòduls i els seus components es poden disposar de diferents maneres per obtenir un element multifuncional.

El disseny d'Heura s'adapta als requeriments i a les possibilitats productives del fabricant, amb l'objectiu de generar un producte comercialitzable que transmeti els valors i la identitat de marca.


Vídeo ►
15 maig 2018 | ESDAP Catalunya Campus Llotja, Disseny de Producte

Galeria