Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

Okulys / David Ramos

David Ramos / ESDAP L'hospitalet de Llobregat Serra i Abella

Okulys: the Inclusive Colors Collaborative Project

Projecte col·laboratiu i opensource per crear una aplicació web que ajudi els creatius amb combinacions de colors aprovades per daltònics. La finalitat és que els creatius se solidaritzin i utilitzin aquesta eina per no excloure als daltònics de la comunicació visual.
 
La comunicació visual basada en el color (plànols de metro, semàfors, interfícies d’usuari...) ha de tenir en compte els colors utilitzats per no excloure als daltònics, ja que si no es fa, aquesta comunicació pot ser nul·la. El daltonisme és una deficiència visual que consisteix en la incapacitat per a distingir alguns colors i per aquest motiu els daltònics se senten exclosos de bona part de la comunicació visual.
 
El projecte Okulys és una eina de treball online per a treballar amb colors inclusius per part de dissenyadors gràfics, dissenyadors d’interfícies d’usuari, dissenyadors i programadors de pàgines web, programadors de videojocs i dissenyadors industrials. Es pretén divulgar la problemàtica al col·lectiu de professionals que comuniquen amb el color i oferir-los eines que els ajudin a escollir combinacions de colors pensats per a daltònics.
 
Okulys és una web- aplicació amb esperit social que permet crear i cercar combinacions de colors. Aquestes combinacions estan auditades pel grup de daltònics que col·laboren al projecte. Té un branding divertit i modern i l’experiència d’usuari és fàcil i ràpida d’utilitzar amb l’objectiu que l’usuari tingui ganes d’utilitzar-la i la promocionin. La finalitat social del projecte és que els daltònics no quedin exclosos de la comunicació visual.
 
És projecte social i amb esperit col·laboratiu, per aquest motiu des del seu inici s’ha buscat promoure un treball en equip de voluntaris format per diversos professionals i dur a terme aquest projecte amb la mínima despesa econòmica. El col·lectiu inicial està format per 9 persones; 3 daltònics, 3 programadors web, 1 dissenyador gràfic i 2 correctores i traductores. És un grup descentralitzat que treballem mitjançant les eines de comunicació i de treball en equip que ofereixen actualment Internet i les noves tecnologies.
 

Vídeo ►
24 maig 2018 | ESDAP Catalunya Campus Serra i Abella, Disseny Gràfic

Galeria