Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

H2O: Centre esportiu / Anna Grau

Anna Grau / ESDAP Olot

Com a interioristes vàrem trobar un problema social existent entre els esportistes que practiquen rem i piragüisme a Banyoles. Vam iniciar el projecte parlant amb ells i vam començar a fer la recerca sobre aquests dos esports, per descobrir com es mouen, com és el seu dia a dia, quin ritme de vida porten, quina alimentació segueixen, quines necessitats tenen, quins gustos... amb la finalitat de poder-ne treure conclusions clares.
Vam detectar que als remers i piragüistes d'arreu d'Europa els manca un punt de trobada en els respectius llocs on es practica aquest esport; ens vam centrar en la comarca del Pla de l'Estany, per proximitat pel fet de ser un dels indrets més ben valorats en l'àmbit d'espai natural i clima. En aquest indret, quan els esportistes arriben a la comarca, cada club es dirigeix a un hotel, alberg o pensió situat a indrets diferents de la ciutat i el contacte que es genera entre ells és escàs.

Ens vàrem proposar dissenyar un espai existent, concretament en un local de 400m² situat a tocar l'Estany de Banyoles, per així, poder facilitar la mancança de comunicació entre remers i piragüistes de diferents països, el vàrem anomenar H2O, com a punt de trobada per garantir un intercanvi de cultures, experiències, passions, etc.

Utilitzant el concepte freehand, en l'espai s'hi troba una zona de fisioteràpia, un gimnàs, un menjador, una cuina i uns serveis higiènics, amb la finalitat d'aconseguir un espai flexible on es promogui la relació de les persones amb l'espai des de l'interior a l'exterior, i a la inversa, així com l'intercanvi cultural. També vàrem utilitzar colors i materials adequats, com són els tons blavosos i la fusta natural, viu reflex de les zones d'aigua.

Com a conclusió, vàrem aconseguir un espai únic i exclusiu per a ells, atès a les seves necessitats, gustos i ubicat en un bonic paisatge natural.
Vídeo ►

15 maig 2018 | ESDAP Catalunya Campus Olot, Disseny d’Interiors

Galeria