Treballs Finals d'Estudis | Curs 2016/17

Re-meis / Neu Sociats

Neus Sociats / ESDAP Tàrrega Ondara

Es parteix de la problemàtica relacionada amb l'automedicació i l'abús de medicaments convencionals per a problemes lleus de salut. Com a solució es vol promoure l'ús dels remeis naturals, aportant així una alternativa més natural i amb menys efectes secundaris.
Actualment existeixen certs prejudicis cap aquest tipus de medicina i, en general, aquesta visió no sol tenir fonaments massa científics. Malgrat tot, representa un recurs molt interessant i funcional, que pot ajudar a prevenir, calmar i solucionar problemes de salut en el nostre dia a dia.
Aquest projecte pretén reeducar a l'usuari per a reconvertir la seva visió sobre el tema, trencant els prejudicis i aportant valor científic; vol recuperar l'ús dels remeis naturals acostant-los al públic jove –actualment un dels sectors de la població més apartat d'aquest tema– i, finalment, vol redissenyar l'estètica gràfica de l'àmbit per tal de fer possible els objectius anteriors.
Per tal de crear un producte gràfic que compleixi amb tots els aspectes plantejats, s'ha fet un estudi del públic a qui es dirigeix i de la millor estratègia més per arribar-hi, englobant-ho tot en forma de campanya gràfica.
Vídeo ►
1 abril 2018 | ESDAP CatalunyaCampus Ondara, Disseny Gràfic

Galeria