Aquest espai et pot ajudar a resoldre els dubtes més habituals


En acabar els estudis obtindràs un títol Superior del Marc dels EAS (Estudis Artístics Superiors) adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior, verificat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i expedit pel Departament d'Ensenyament.

 

Sí. Els Títols Superiors que s’obtenen als Ensenyaments Artístics Superiors són equivalents a tots els efectes al Títol Universitari de Grau. Vegis normativa existent: RD 21/2015 de 23 de gener, per el que modifica el RD 1614/de 26 d’octubre i RD 633/2010 de 14 de maig i al Decret 85/2014 de 10 de juny. Vegeu normativa aquí

 

Sí. Els Títols Superiors d’Ensenyaments Artístics són  considerats de nivell 2 del marc de qualificacions que l’Espai Europeu d’Educació Superior exigeix i que condueixen als estudis oficials de postgrau: Màster i Doctorat. Vegis normativa existent: RD 96/2014, de 14 de febrer, per el que es modifica el RD 1027/2011, de 15 de juliol i 1393/2007 de 29 d’octubre. Vegeu normativa aquí

 

Sí, els alumnes dels Centres Superiors de Disseny disposaran del SET tal com es descriu, vegis normativa existent al RD 21/2015 de 23 de gener, per el que modifica el RD 1614/de 26 d’octubre i al Decret 85/2014 de 10 de juny i es concreta al RD 197/2015 de 23 de març. Vegeu normativa aquí

 

Sí. Pots demanar les Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2014-15 cursen Ensenyaments Artístics Superiors.

 

Per completar els Estudis Superiors cal cursar 240 crèdits ECTS. Preu públic crèdit ECTS= 21'73€ / Preu crèdits ECTS Reconegut= 5'43€ / Factor multiplicador per a 2ª convocatòria= 1'5 / Factor multiplicador per a 3ª convocatòria= 1'8. Consulta Preus Públics DOGC 6374

 

No, però és recomenable ja que la prova específica es basa en uns contiguts artístics/humanístics. No obstant, qualsevol modalitat de batxillerat permet accedir-hi.

 

Sí, sempre que hi hagi l'especialitat sol·licitada i que trobis places al setembre.

 

Sí, has de cursar obligatòriament 8 crèdits ECTS de pràctiques en empresa. L'ESDAP integra l'experiència en pràctiques professionals de les 7 Seus. Totes elles tenen convenis amb entitats col·laboradores que acullen els estudiants en pràctiques.

 

Sí, recorda si ja ets alumne/a que t'has de matricular d'un mínim de 41 crèdits ECTS per curs. En el cas que optis per una matrícula de temps parcial són 24 crèdits. Consulta la normativa aquí