Cursos anteriors | Curs 2016/17

Acte de graduació. Ensenyaments Artístics Superiors

El dilluns 29 de maig de 2017, a les 6 de la tarda al Teatre Victòria de Barcelona, hi haurà l'acte institucional de graduació dels alumnes de la promoció 2013-2017 d'ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música.


Programa
18.00h Interpretació Musical a càrrec dels alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
18.03h  Presentació de l’acte
18.05h Actuació a càrrec dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, de l’Escola Superior de Música
Taller de Músics i de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
18.15h Flash audiovisual en representació de la promoció 2013-2017.
18.30h Discurs de Sílvia Pérez Cruz, padrina de la promoció.
18.50h Actuació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa amb l’acompanyament musical dels alumnes de l’Escola Superior
de Música Taller de Músics.
18.55h Lliurament del diploma commemoratiu de la promoció 2013-2017 dels Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic,
Conservació i Restauració de Béns Culturals, Dansa, Música i Disseny.
20.10h Parlament a càrrec de Meritxell Ruiz Isern, consellera d’Ensenyament.
20.25h Interpretació musical a càrrec dels alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya amb l’acompanyament dels alumnes
de l’Escola Superior Taller de Músics.
20.30h Brindis.
21:00h Finalització de l’Acte.
18 maig 2017 | ESDAP, Totes les notícies