Treballs Finals d'Estudis | Curs 2015/16

Projecte H / Carlos Truebas

Carlos Truebas / ESDAP L'Hospitalet de Llobregat Serra i Abella

El projecte H consta d’una aplicació on els infants sords –amb l'ajuda d'un logopeda– poden aprendre i desenvolupar les carències que tenen a causa de la seva sordesa; és a dir la parla.

Amb aquest projecte l'infant treballa els ritmes fonètics mitjançant estimulacions rítmiques i sonores per a la correcta articulació dels sons de la parla treballant l'entonació, la pausa, els temps i el ritme. Tots aquests aspectes es visualitzen de manera gràfica mitjançant la música visual.

10 febrer 2017 | ESDAP l'Hospitalet de Llobregat Serra i Abella, Disseny Gràfic

Galeria