Treballs Finals d'Estudis | Curs 2015/16

Camper Van / Guifré Urgell

Guifré Urgell / ESDAP Barcelona llotja

El projecte Camper-van consisteix en el disseny d'una furgoneta. Es troba enmarcada dins el sector de les autocaravanes i els vehicles-habitatge però, a diferència de les anteriors, està plantejada com un vehicle Camper. Aquest concepte porta intrínsec l'autofabricació del vehicle i la possibilitat d'adaptar-se a les necessitats concretes de cada usuari. Aquesta és una opció que té molta acceptació actualment, ja que suposa un preu molt més reduït si el comparem amb una autocaravana de sèrie i permet alhora la flexibilitat que requereix un vehicle d'aquestes característiques.

El projecte planteja l'ús de les furgonetes de classe B, les quals es troben dins la mateixa categoria que els cotxes utilitaris i presenten una gran varietat de mesures interiors. La furgoneta Camper-van consta de 17 metres cúbics interiors, permet incorporar una gran quantitat d'elements i el seu interior està dotat de tot el que és necessari per assolir un confort equiparable al d'un habitatge.

 
26 novembre 2016 | ESDAP Barcelona Llotja, Disseny d’Interiors

Galeria